سیستم آموزش و نظام آموزشی

سوییس فاقد وزارت آموزش و پرورش می باشد و تعلیم و تربیت بر عهده دولت کانتونی می باشد.با توجه به اینکه اموزش ازجمله مواردی است که در سطح کانتون به آن پرداخته می شود.اختلافات نسبتاً زیادی در سیستم آموزشی در نقاط مختلف به چشم می خورد. تنها نهاد آموزش فدرال «مؤسسه تکنولوژی فدرال» است. برطبق قانون اساسی سال 1874 ایالت ها موظف شدند اندکی از لوازم و تسهیلات کافی برای آموزش ابتدایی را فراهم کنند. با توجه به هزینه بسیار بالای مدارس خصوصی مردم عمدتاً فرزندان خود را به مدارس دولتی اعزام می نمایند. سیستم دولتی شامل کودکستان، دوره ابتدایی، دوره متوسطه و دانشگاه می باشد در سوییس 11 دانشگاه وجود دارد که 9 دانشگاه در سطح کانتون و 2 دانشگاه توسط دولت فدرال اداره می شود. قانون اساسی مقرر داشته که پیروان تمامی ادیان با آزادی کامل در عمل به اعتقاداتشان می توانند در مدارس دولتی شرکت کنند.

دوره کودکستان

اغلب کودکان سوییسی می توانند قبل از شروع تحصیلات ابتدایی به کودکستان بروند. دوره کودکستان در سوییس اجباری نیست. هدف از برگزاری این دوره، آموزش خواندن و نوشتن نمی باشد بلکه بچه ها در خصوص توانمندی های اجتماعی و عادت کردن به اینکه مدتی ساکت بنشینند و به معلم توجه داشته باشند آموزش می بینند. دوره کودکستان یک یا دو سال می باشد که بستگی به سن شروع کودکستان دارد که 5 یا 6 سالگی است. از 7 سالگی بچه ها وارد دوره ابتدایی می شوند.

دوره ابتدایی

دوره ابتدایی اجباری است که در مدارس دولتی و یا خصوصی باید گذرانده شود. دوره ابتدایی حداقل 8 سال و معمولاً 9 سال به طول می انجامد در برخی مدارس برای دانش آموزانی که هنوز برای آینده خود تصمیم نگرفته اند و شغلی پیدا نکرده اند یکسال دوره کارآموزی گذاشته می شود. دوره ابتدایی از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول که 6 سال است بچه ها فقط با یک معلم درس می خوانند. در بخش دوم که 3 سال است برای هر کلاس حداقل دو معلم وجود دارد. بخش دوم ابتدایی در سه سطح برگزار می شود: سطح اول که بالاترین سطوح است دانش آموزان مقداری کارآموزی نیز می بینند، این سطح مخصوص دانش آموزانی است که تمایل دارند تحصیلات خود را در دوره متوسطه نیز ادامه دهند. در این سطح دروسی همچون ریاضی، هندسه، زبان مادری، یک زبان خارجی، جغرافیا، تاریخ و غیره تدریس می شود. دانش آموزان می توانند زبان دوم خارجی خود را نیز در این دوره آغاز نمایند. سطح دوم همچون سطح اول است اما گستردگی آن کمتر و محدودتر می باشد. سطح سوم برای کسانی است که مشکلاتی در روند آموزش دارند. دانش آموزان می توانند همچنین در دوره ابتدایی پس از پایان بخش نخست و بدون گذراندن بخش دوم به طور مستقیم وارد دوره متوسطه شوند که در این صورت دوره متوسطه بجای 5/4 سال 5/6 سال خواهد بود.

دوره کارآموزی

در سوییس بسیاری از دانش آموزان پس از دوره ابتدایی دوره کارآموزی را شروع می کنند با توجه به حرفه ای که انتخاب می کنند دوره کارآموزی می تواند بین 2 تا 4 سال باشد.پس از دوره کارآموزی دانش آموزان می توانند وارد بازار کار شوند و یا به تحصیلات خود در کالج های فنی ادامه دهند. همچنین این امکان وجود دارد که دانش آموز پس از دوره کارآموزی دوره خاصی را گذرانده و دیپلم اخذ و همچون افرادی که دوره متوسطه را گذرانده اند وارد دانشگاه شود.

دوره متوسطه

دوره های متوسطه با توجه به تأکیداتی که روی برخی دروس دارند متفاوتند: دوره متوسطه ریاضی و علوم که روی دروس ریاضی و علوم متمرکز می شود و علاوه بر آلمانی دو زبان خارجی نیز تدریس شود. دوره متوسطه زبان های مدرن که تمرکز روی زبان های مدرن همچون انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی است و در کنار آن به دروس ریاضی و علوم نیز پرداخته می شود. دوره متوسطه زبان های قدیم که تمرکز روی زبان لاتین و دو زبان دیگر می باشد و در کنار آن دروس ریاضی و علوم نیز تدریس می شود. دوره متوسطه اقتصاد بر محور اقتصاد تأکید دارد و دوره متوسط هنر که تمرکز حول هنر و موسیقی است و دوره متوسطه ورزش که تمرکز بر روی فعالیت های ورزشی است. دوره متوسطه 5/4 تا 5/6 سال است و بستگی به این دارد که دانش آموز بخش دوم ابتدایی را گذرانده باشد یا نه.

دانشگاه

در سوییس مجموعاً 11دانشگاه وجود دارد که 9دانشگاه به صورت کانتونی (بازل، برن، فریبورگ، نوشاتل، سنت گالن، زوریخ و دانشگاه ایتالیایی سوییس) و 2 دانشگاه به صورت فدرالی (ETH در زوریخ و EPFL در لوزان) اداره می شوند. دانشگاه های کانتونی معمولاً رشته های غیر فنی و دانشگاه های فدرالی رشته های فنی را پوشش می دهند.دوره آموزش در دانشگاه برای مقطع لیسانس 3 سال و برای فوق لیسانس 5/1تا 2سال و برای اخذ دکترا 3 یا 4 سال است.

کالج فنی

یک کالج فنی آموزش مشابهی اما به صورت محدودتر نسبت به مؤسسات فدرال تکنیکی سوییس (ETH و EPFL ) دارند. در دانشگاهها پیش زمینه تئوری دارند اما در کالج فنی عمدتاً عملی است و مدت آن 5/3 سال می باشد. البته دانشجو در این کالج می تواند دوره شبانه را انتخاب و همزمان کار هم بکند. در این صورت دوره 6سال به طول خواهد انجامید.

نظام آموزشی و چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های کشور سوییس

دوره های تحصیلی

1. :Diplôme de technicien این مدارک در مدارس فنی Ecole Technique (ET) اعطا می شوند. شرط ورود به این دوره ها داشتن دیپلم دبیرستان فنی یا ریاضی است. این دوره شامل دروس پایه و تخصصی است و تحصیل در آن دو سال طول می کشد.

2.Diplôme d’Ingénieur :این مدارک در مدارس عالی فنی فرانسوی (ETS) یا آلمانی (HTL) اعطا می شوند. شرط ورود به این دوره ها داشتن مدرک دیپلم دبیرستان با نمره خوب یا دوره سه ساله مدارس فنی (ET) است. طول مدت تحصیل 4 سال است، اما دانشجویان دارای مدرک تحصیلی Diplôme de technicien این دوره را در 3 سال می گذرانند.

3. Licence: این مدارک در دانشگاه ها اعطا می شود. طول دوره تحصیل نیز بستگی به رشته تحصیلی دارد. دوره Licence از 3 تا 4 سال (طول دوره اسمی) می باشد. رشته های علوم انسانی و برخی از رشته های علوم پایه 3 ساله گذرانده می شود.

4. Licence / Diplôme / Diplom: این مدرک در رشته های گوناگون اعطا می شود.

طول مدت تحصیل برای اخذ این مدارک (طول دوره اسمی) از 4 تا 6 سال است. این دوره ها با پژوهش همراه است و دانشجو باید پایان نامه ارایه دهد.

5. اخذ مدرک ( Maîtrise /Diplôme Postgrade / (Master نیز بعد از گذراندن دوره Licence در دانشگاه های فرانسوی زبان سوییس میسر می شود. این دوره معمولاً بعد از دوره های سه ساله تحصیل گذرانده می شود و با درس و پژوهش همراه است که حداقل یک سال طول می کشد.

6. Doctorat: برای ورود به این دوره مدرک Licence یاDiplôme / Diplom با معدل خوب مورد نیاز است. در بعضی موارد دانشجو دو نیم سال درس می گذراند و سپس دوره پژوهشی را آغاز می کند. طول مدت تحصیل در این دوره چهار سال است. ارایه پایان نامه و دفاع موفقیت آمیز از آن شرط اعطای مدرک دکتراست.

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

1.مدارک Diplôme de technicienبا حداقل 2 تا 3 سال تحصیل در مدارس فنی (ET) و مدارس عالی فنی (ETS) و همچنین تحصیلات نیمه تمام به مدت 2 سال (4 نیم سال تحصیلی) به شرط داشتن دیپلم، “کاردانی” ارزشیابی می شود.

2. مدارک با عنوان Licence با حداقل 3سال تحصیل صادره از دانشگاه ها و مدارک Diplom Ingenieur یا Diplôme d’ Ingénieur با حداقل 4 سال تحصیل صادره از مدارس عالی فنی (ETS) یا(HTL) به شرط داشتن دیپلم دبیرستان، “کارشناسی” ارزشیابی می شود.

3. مدارکLicence/Diplom /Diplôme صادره از دانشگاه ها با حداقل 5/4 سال تحصیل (طول دوره اسمی) به شرط داشتن دیپلم دبیرستان و ارایه پایان نامه علمی، “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.

4. مدارک Maîtrise /Diplôme Postgrade / Master صادره از دانشگاه ها با حداقل یک سال تحصیل به شرط داشتن مدارک بند 2 یا کارشناسی، “کارشناسی ارشد” ارزشیابی می شود.

5. مدارک Doctorate / Doctoratبه شرط داشتن مدارک بندهای 3 و 4 یا کارشناسی ارشد، “دکترا” ارزشیابی می شود.

معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سوییس

الف) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گروه یک (ممتاز)

1- Basel University

2- Fribourg University

3- Lausanne University

4- Neucahtel University

5- (EPFL) -Federal Institute of Technology lausanne

6- University of St. Gallen for Business Administration, Economics, Law and Social Sciences

7- Bern University

8- Geneve University

9- University of Lugano

10- Zurich University

11- (ETH) – Federal Institute of Technology

ب) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گروه دو (خوب)

1-Webster University Geneva

1- صرفاً تا کارشناسی ارشد

2- Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaude

2- صرفاً تا کارشناسی

3- Ecole Hôteliére de Lausanne

3- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هتلداری

4- Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale

4- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد

5- Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI)

5- صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در دپارتمان های مهندسی

6- مدارس عالی فنی (ETS) که مورد تأیید دولت سوییس هستند در سطح کارشناسی ارزشیابی می شود.

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های سوییس


مدارک

شرایط

ارزشیابی

Diplôme de technicien

2 تا 3 سال تحصیل صادره از مدارس فنی (ET) و مدارس عالی فنی (ETS) و داشتن دیپلم دبیرستان

کاردانی

Licence

Diplôme d’ Ingénieur

Diplom Ingenieur

حداقل 3 سال تحصیل صادره از دانشگاه ها حداقل 4 سال تحصیل صادره از مدارس فنی (ETS) (HTL) و داشتن دیپلم دبیرستان

کارشناسی

Diplôme/ Diplom/ Licence

از دانشگاه ها با حداقل4 سال تحصیل پیوسته و داشتن دیپلم دبیرستان و ارایه رساله علمی

کارشناسی ارشد

Master

Diplôme Postgrade

صادره از دانشگاه ها با حداقل یک سال تحصیل و داشتن مدارک ردیف 2 یا کارشناسی

کارشناسی ارشد

Doctorate/ Doctorat

داشتن مدارک ردیف 3 و 4 یا کارشناسی ارشد

دکترا

پذیرش دانشجویان خارجی

دانشجوی خارجی شخصی است که در یک مؤسسه آموزش عالی سوئیس ثبت نام کرده و این کشور اقامتگاه دائمی او نیست. متقاضیان خارجی که مدرک فارغ التحصیلی سوئیس و اجازه اقامت نداشته باشند از بخت کمی جهت ورود به رشته های پزشکی، دندانپزشکی یا دامپزشکی برخوردارند. محدودیت های شخصی نیز در خصوص ظرفیت رشته های روانشناسی، داروسازی، زیست شناسی و جغرافیا وجود دارد. آن دسته از دانشجویان خارجی که خواهان حضور در دانشگاه های سوئیس به مدت چند ترم هستند می توانند به عنوان دانشجوی مهمان حضور به هم رسانند. حداقل شرط ثبت نام حضور قبلی در یک دانشگاه خارجی به مدت 2 ترم کامل است.

شرایط پذیرش

شرایط اساسی پذیرش دانشجو در دانشگاه های سوئیس عبارتند از:

– برخورداری از حداقل سن 18سال
– برخورداری از مدرک فراغت از تحصیل مورد تأیید سوئیس یا معادل خارجی آن

– برخورداری از شرایط پذیرشی ویژه هر دانشگاه

– عدم وجود نواقص در ارزیابی مدارک توسط هیأت نظارت و ارزیابی مدارک

آموزش معلمان

مسئولیت پرورش آموزگاران به عهده کانتون ها گذاشته شده است. طول دوره آموزش برای تدریس در مقطع ابتدایی عموماً 5 سال است که پس از پایان مقطع تحصیلات اجباری در یک مدرسه معمولی انجام می شود و یا در یک مؤسسه عالی تعلیم و تربیت مدت دو یا سه سال و پس از پایان مرحله آموزشی دبیرستان صورت می گیرد. اخذ مدرک برای تحصیل در مرحله آموزشی متوسطه مستلزم گذراندن یک دوره دانشگاهی حداقل سه ساله و یافتن آمادگی لازمه به طور متناوب است. در مورد اخذ مدرک برای تدریس در دبیرستان ها، گذراندن هشت نیم سال تحصیلی کامل در دانشگاه ها و طی 2تا 4 نیمسال آموزش حرفه ای تخصصی ضروری است. مدرسین آموزش حرفه ای نیز در مؤسسه تخصصی و یا در کلاس های ویژه دوره می بینند. در مورد مدرسین کودکان استثنایی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

2- سطح علمی جامعه

دانشگاه ها و مراکز علمی سوییس از مهمترین دانشگاه های دنیا بوده و از اعتبار جهانی برخوردار می باشند و در ردیف برترین دانشگاه های دنیا قرار دارند. برطبق آمار 2011 میلادی99 درصد مردم سوییس باسوادند. آثار و جنبش های فکری که از این کشور سرچشمه گرفته اند نسبت بسیار بالاتری را داراست که با علم الهیات شروع شده است. زوینگلی و کالوین که به اتفاق لوتر بنیانگذاران اصول عقاید مذهب پروتستان بودند، در زوریخ و ژنو آموزش دیده اند. نظریات کالوین بر روی عقاید مانی و دموکراسی تأثیر گذاشته و زوینگلی اثر خود را بر معنویات و عاطفه انسانی باقی گذارده است. علمای انقلابی علوم الهیات قرن ما «کال بارت» و «هانس یونگ» نیز پیشنهاد نوینی به پیروان مذهب مسیحیت ارائه داده اند.در علم طب «پاراسلسوس» کیمیاگر و طبیب قرن شانزدهم، فرضیه نیروهای حیاتی را در شیمی رواج داد که در تکامل علوم روانشناسی و زیست شناسی و شیم طی قرون پس از او مؤثر بوده اند. کارهای «ک.گ.یونگ» نیز از جهات بسیاری بر اساس برخی از نکات فرضیه وی استوار است.

«ژان پیاژه» به روانشناسی کودک و شناخت علم کمک کرد و در میان کاوشگران علم شیمی«پ.ه.مولر» ابداع کننده د.د.ت و «پاول کاریر» که برای اولین بار ویتامین های«اوکا» را به صورت منتزع تهیه کرد نام های برجسته ای هستند که از برندگان جایزه نوبل نیز می باشند. «آدولف پورتمن» زیست شناس برجسته، تئوری کلی موجودات زنده را عنوان کرده است. فرهنگ دموکراتیک در سوییس با نام «یوهان هانیریخ پستالوتزی» ابداع کننده انقلابی و پرطرفدار زمینه فرهنگی که در جستجوی شیوه هایی در تعلیمات دینی بود تا به نحو عمیقتری در سرشت انسان اثر بگذارد و آموزش نوینی پس از انقلاب فرانسه بوجود آورد شروع می شود. ملت سوییس در ابتدا با حماسه سرایی کمک شایانی به پیشرفت ادبیات نموده اند. سپس طی سال های متمادی موج آثار نثر سیاسی به شکل پلاکارت و نمایشنامه های اخلاقی و دینی تجلی کرد تا زندگی عصر خود را منعکس ساخته و در آن نفوذ نماید. بعدها طبیعت مورد توجه قرار گرفت و مناظر و تصنیف های روستایی در آثار «اولریخ براکر» تجلی یافت و در روزگار ما این آثار تبدیل به غزلیات شد.