از اول مارس ، کلیه مغازه ها ، باغ وحش ها و موزه ها مجاز به بازگشایی هستند. محدودیت های ظرفیت هنوز در تعداد مشتریان کما کان وجود دارد. تعداد افراد نیز به طور کلی برای مراکز خرید محدود و در همه جا استفاده از ماسک لازم است

رستورانها و بارها تا آخر ماه مارس بسته میمانند  و ا ز اول ماه آپریل تراسهای رستورانها بارعایت ضوابط دقیق اپیدمیولوژیک باز میشوند

از اول مارس محدودیت اجتماع بیش از 5  نفر در فضای باز برداشته  و تا 15 نفر اجتماعات فضای باز مجاز میباشد اما محدویت قانون  در منازل با   5 نفر باقی میماند

همچنین از اول مارس جوانان تا 18 سال می توانند ورزش های بیشتری انجام دهند و در رویدادهای فرهنگی شرکت کنند

کودکان زیر دوازده سال نیز  هنگام ورود به کشور دیگر  مجبور به آزمایش نیستند