اکنون تولید کننده آمریکایی Johnson & Johnson همچنین درخواست تأیید اروپا برای واکسن کرونا را داده است. این را آژانس دارویی اتحادیه اروپا EMA روز سه شنبه در آمستردام اعلام کرد. این مقام می خواهد واکسن را تا اواسط ماه مارس ارزیابی کند.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورسولا فون در لاین از اقدام این شرکت سازند واکسن استقبال کرد. فون در لاین توضیح داد ، کمیسیون اتحادیه اروپا به محض این که EMA ارزیابی علمی مثبتی انجام دهد ، استفاده از این واکسن را تصویب می کند.

این چهارمین واکسن کرونا است که دارای مجوز بازاریابی مشروط برای اتحادیه اروپا است. در حال حاضر می توان از واکسن های Biontech / Pfizer ، Moderna و Astrazeneca استفاده کرد. اما واکسن در سراسر اتحادیه اروپا هنوز کم است.

کمیسیون اتحادیه اروپا دوز واکسیناسیون را برای 200 میلیون نفر از جانسون و جانسون سفارش داده است. ویژگی: انتظار می رود یک دوز برای ایمن سازی کافی باشد. همه واکسن های دیگری که در حال حاضر استفاده می شوند باید دو بار تزریق شوند.

EMA اعلام کرد که واکسن از شرکت جانسون و جانسون ، شرکت تابعه Janssen-Cilag International N.V. در یک رویه سریع بررسی خواهد شد. کمیته مسئول می تواند ارزیابی خود را در اواسط ماه مارس انجام دهد.

پیش نیاز این است که اطلاعات شرکت در مورد اثربخشی ، ایمنی و کیفیت واکسن جامع و قوی باشد. چنین بررسی کوتاهی فقط به این دلیل امکان پذیر است که EMA قبلاً برخی از داده ها را به اصطلاح در فرآیند بررسی نورد ، بررسی کرده است.