رستوراندارهای سوئیس روز دوشنبه تصمیم گرفتند در های غذاخوری ها بدون توجه به مقررات کرونائی باز کنند .این نافرمانی در برخی نقاط مشاهده شد که بلافاصله توسط پلیس سوئس این لوکالها بسته شدند

سخنگوی شورای فدرال سوئیس آقای André Simonazzi به خبرنگاران گفت قانون باید محترم شمرده شود و افرادی که خودسرانه دست به نافرمانی میزنند با آنها برخورد خواهد شد

وی همچنین اشاره کرد ما وضعیت آنها را درک میکنیم و از اینرو پاکت های حمایتی را بررسی میکنیم تا از این وضعیت بحرانی گذر کنیم

پلیس سوئیس امروز برخی از غذاخوری هائی را که دست به نافرمانی زده بودند را بست

از دست دادن پروانه کسب و جریمه سنگین عواقب این نافرمانی خواهد بود.