یک توریست هلندی که در کانتون والیس تست کرونای او مثبت بوده بجای قرنطینه به فرودگاه شهر زوریخ مراجعه و قصد سفر به هلند را داشت که توسط پلیس سوئیس شناسائی و با یک آمبولانس به کانتون والیس ارجاع شده است

این دوشیزه 17 ساله هلندی نتنها قانون قرنطینه را زیر پا گذاشته بلکه مدارک اداره بهداشت را نیز جعل کرده است که در آن نتیجه آزمایش کرونایش منفی است

دادستان نوجوانان در سوئیس علیه این دوشیزه هلندی بخاطر نقض قانون اپیدمی و جعل اسناد پرونده کیفری تشکیل داده است