در پی انتشار طرح جدید دولت سوئیس برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا که تا پایان ماه فوریه میلادی رستورانها باید بسته باشند .رستوران دار های سوئیس نسبت بدان معترض شدند

خانم Evelin Neracher اولن نراخر رئیس انجمن رستوران دار های سوئیس که خود نیز رستورانداری میکند نامه ای به دولت فدرال سوئیس ارسال کرده و در آن نوشته اند که شما دانسته یک کسب را از بین میبرید

نراخر می گوید: ما در حال حاضر هیچ حمایتی دریافت نمی کنیم ، نه از طرف دولت فدرال و نه از طرف کانتون. از روز دوشنبه سختترین برنامه ها در حال اجرا است و این باعث 40درصد زیان است بسیاری از رستورانها ها همه کارها را در تابستان انجام می دادند ، تعطیلات خود را کنار گذاشت ، تراس های فضای باز ساختند و کارهای دیگر برای کاهش افت فروش انجام دادند اما در شرایط فعلی با ضرر 40درصدی امکان برداشت هیچ پول برای کم کردن خسارتها نیست

خانم نراخر میگوید ما خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم به نوعی هزینه های خود را در این بحران تأمین کنیم تا پس از آن بتوانیم دوباره فعالیت کنیم و مجبور به بستن مشاغل خود نباشیم.  بسیاری از کارآفرینان پذیرایی مجبور به استفاده از دارایی های خصوصی خود برای ادامه فعالیت شده اند . من واقعاً نمی فهمم که چگونه دولت اجازه داده تا این حد پیش رود ما به دنبال درآمد و سود نیستیم اما باید هزینه های تأمین اجتماعی و اجاره را پرداخت کنیم.

در سوئیس هر کانتون به طور مستقل در مورد برنامه ها تصمیم می گیرد و بسیاری از کانتون ها حتی آماده پرداخت پول نیستند