دسته: درباره سوئیس

کیفیت زندگی‌شهری

نشریه نیوزویک درتازه‌ترین گزارش خودبه معرفی بهترین کشورهای جهان ازنظرشاخص‌های مختلف زندگی‌کردن پرداخت. در بین ۱۰۰ کشور مورد مطالعه، نام…

فرهنگ سوئیس

الف) اوضاع فرهنگی 1.اطلاعات کلی فرهنگی سوییس به همان اندازه ای که در عرصه ارتباطات و روابط اقتصادی عمل می کند،…